Premoženjska zavarovanja

Avtomobilsko zavarovanje

Kaj?

Avtomobilsko zavarovanje je zakonsko obvezujoče v obsegu avtomobilske odgovornosti (t.i. AO zavarovanje). Stranka pa ima možnost dodati še: zavarovanje voznika (AO+), kasko zavarovanje, delne kombinacije, asistenco, pravno zaščito in nezgodno zavarovanje.

Kdaj?

Priporočeno je, da se celoten paket avtomobilskega zavarovanja sklepa obenem in za isto časovno obdobje. V primeru leasinga je kasko zavarovanje obvezno, vedno pa svetuje v primeru novejših in dražjih avtomobilov.

Pomembno

Pomembno pri avtomobilskem zavarovanju je zavedanje, da je šofer tisti, ki je vedno prisoten v avtomobilu, zaradi česar je AO+ zavarovanje bistven dodatek in nikakor ni enakovreden dodatnemu nezgodnemu zavarovanju.

Zavarovanje nepremičnin

Kaj?

Zavarovanje nepremičnin vključuje zavarovanje zidov, strehe in stavbnega pohištva (okna, vrata). Obseg kritja je odvisen od zavarovalnice in izbranega paketa.

Kdaj?

Zavarovanje nepremičnine se lahko sklene že v fazi gradnje, takoj ko ima objekt streho in stavbno pohištvo (oz. v določenih primerih tudi brez stavbnega pohištva).

Pomembno

Pomembno je vedeti točne kvadrature posameznih prostorov, etaž, saj le to vpliva na zavarovalno vsoto in posledično premijo in izplačilo zavarovanja. Največ težav pri izplačilih je posledica napačno izbranega paketa zavarovanja, zaradi česar je izjemno pomembno, da se v fazi sklepanja zavarovanja dovolj časa nameni pogovoru o potrebah stranke, dejanskem stanju objekta in optimalnih kritjih.

Zavarovanje premičnin

Kaj?

Zavarovanje premičnin pomeni zavarovanje notranje opreme, talnih oblog ipd. Na osnovno zavarovanje so možni različni dodatki, ki so odvisni od posameznih zavarovalnic.

Kdaj?

Da se lahko sklene zavarovanje premičnin, mora biti najprej urejeno vsaj požarno zavarovanje nepremičnine.

Pomembno

Pomembno je razlikovati bivalno površino od bruto površine objekta, saj je lahko to razlog nepotrebne dražitve premije.

Zavarovanje odgovornosti

Kaj?

Zavarovanje odgovornosti je lahko vključeno že v paketno zavarovanje nepremičnine in/ali premičnine, možno pa ga je skleniti kot samostojno polico. Kritja obsegajo škodo v primeru poškodovanja oseb (npr. telesnih poškodb, okvare zdravja ali smrti) in škodo na stvareh (uničenje, poškodbo ali izginitev).

Kdaj?

Tovrstno samostojno zavarovanje je smiselno predvsem takrat, kadar ne moremo zagotoviti kritja za povzročeno škodo iz naslova kakšnega drugega zavarovanja – npr. ko oseba nima nobene lastnine.

Pomembno

Pomembno je ločiti med splošno in poklicno odgovornostjo – npr. samostojni podjetnik s sklenitvijo zavarovanja splošne odgovornosti nima kritih poklicnih rizikov.

V sodelovanju z Zavarovalno zastopniško družbo Smart Money Solutions d.o.o. delujem za naslednje zavarovalnice

Dodatne informacije in ponudba

Stopite z mano v stik prek telefonske številke: +386 40 217 122
ali prek e-maila: [email protected]